Ffurflen Archebu

Manylion cyswllt

  • Enw:
  • Cyfeiriad:
  • Côd post:
  • Rhif ffôn:
  • * Ebost:

Trawsgludo: £ 0.00 Trawsgludo am ddim ar gyfer archebion dros £15 Is-gyfanswm: £ 0.00 Cyfanswm: £ 0.00

Cyfrifo Cyfanswm

Ebostio’r ffurflen archebu

Argraffu’r ffurflen archebuDiolch yn fawr am yr archebiad. Gallwch talu drwy gynnwys siec gyda'r ffurflen sydd wedi'i argraffu a'i danfon i:

Tregroes Waffles,
Unit 2,
Pencader Road,
Llandysul,
SA44 4AE


Bydd y waffles yn cael eu anfon i chi pan mae'r taliad yn cael ei dderbyn.

Gobeithiwn y byddwch yn ei mwynhau nhw!