Ryseitiau

Generic placeholder image

Mae Waffl Taffi Menyn Tregroes ar ei orau pan wedi'i dwymo'n ysgafn. Mae 'na ddau ffordd didrafferth o wneud hyn:

1. Gosodwch eich Waffl yn ofalus ar ben cwpan (neu fwg) o dê, coffi, neu hyd yn oed siocled twym, a gadewch i'r stêm i dwymo'r Waffl yn araf nes iddo fynd ychydig yn feddal. Nodyn i'r diofal: Cofiwch, os yw'ch cwpan yn rhy fawr, fe fydd eich waffl yn cwympo i mewn i'ch tê.

2. Twymwch y Waffl am funud neu ddau ar bob ochr mewn padell ffrio sych. Does dim angen ychwanegu olew. Mewn cegin gorlawn, peidiwch â gadael y badell heb neb i ofalu amdano, fe allwch ddychwelyd i'w ddarganfod yn wâg.

Generic placeholder image

Waffl Tregroes, Banana a Saws Wisgi Cymreig

(Rysait Dudley ar ei raglen ar S4C)

Cynhwysion

2 waffl tregroes, 2 llwy fwrdd o siwgr brown meddal, 25g o fenyn, 2 banana, wedi’i dorri’n ddarnau hanner modfedd, 1 llwy fwrdd o wisgi Cymreig, 1 carton bach o hufen wedi’i guro, 1 sprig o fintys, 1 llwy fwrdd siwgr eisin, wedi’i rhidlo

Dull

Cynhesu cyllell mewn dwr twym a thorri’r waffl mewn hanner i greu 2 ddisg crwn.

Toddi’r siwgr mewn ffreipan gyda’r menyn.

Coginio’r bananas yn y menyn a’r siwgr.

Gosod un ddisg ar ganol y plât (ochr y toffi yn wynebu i fyny) a rhannu y bananas rhwng y ddau blât. Gosod hanner arall y ddisg ar ben y bananas gyda’r toffi yn wynebu i lawr.

Gweini gyda llwyed dda o’r hufen, sprig o fintys a gwasgaru y siwgr eisin yn ysgafn dros y plât.

 

Generic placeholder image

Waffls Tregroes gyda ffrwythau a chrème frêche

Ar gyfer pwdin hâfaidd blasus a rhwydd ei baratoi, ychwanegwch ffrwythau meddal a crème frech neu hufen-iâ at Waffls Taffi wedi'u twymo. Cwblhewch gyda thaenell o siocled wedi'i gratio neu cnau wedi'i malu (neu'r ddau!).

 

Generic placeholder image

Waffls Siocled Tregroes a Hufen Iâ

I'r Siocoholigs, gosodwch waffl siocled tywyll neu llaeth mewn dysgl gyda llwyen fawr o'ch hoff flas hufen-iâ. Rhowch yn y micro-don ar bwer llawn am 1 funud. Chwiliwch cornel tawel, a mwynhewch!

 

Generic placeholder image

Waffls Tregroes i'r plant!

Mae Waffls Tregroes pob amser yn plesio'r plant. Torrwch Waffl Taffi Menyn wedi'i dwymo'n ysgafn i siâp hanner cylch, rhowch llwyen o hufen chwipio neu crème freche ar un ochr, ychwanegwch mefus, banana, neu unrhyw ffrwyth meddal arall wedi'i thafellu, cwblhewch gyda'r hanner cylch ychwanegol, ac ailadrodd. Fe allwch ddefnyddio eich dawn creadigol yma hefyd; ceisiwch lunio pwdin siâp gwyneb sy'n gwenu, neu glown!

 

Ni'n gwerthu pleser

Dilynwch ni