Adwerth a Chyfanwerth

Rydym yn edrych am cwsmeriaid newydd boed Adwerth neu Chyfanwerth drwy'r amser

Rydym wastad yn chwilio am gwsmeriaid newydd. Mae ein marchnad yn ehangu, ac rydym yn barod yn cyflenwi nifer o allfeydd o amgylch y Deyrnas Unedig. Os mai caffi, siop gornel, neu B&B sydd gennych, mae ein waffls yn medru canmol eich amrywiaeth presennol a chyfrannu at elw eich cwmni. Yn ddibynnol ar y math o gwsmer ydych, medrwn eich cyflenwi'n syth o'r Popty neu drwy un o'n dosbarthwyr.

Rydym wedi agor marchnad newydd i'n hunain drwy ychwanegu Cracyrs i'n cynnyrch. Mae'r Cracyrs yn cynnig busnes ychwanegol at y Waffls.

ADWERTHWYR SYDD Â DIDDORDEB I WERTHU'N CYNNYRCH:

Cymru a'r Cyffiniau
Mae ein gwasanaeth cludo yn medru'ch cyflenwi ar sail cyson ac nid oes angen gwneud archeb lleiafrifol. Mae ein gyrwyr yn dosbarthu yn fisol neu pob pythefnos, felly ceir gwasanaeth personol pob tro. Cysylltwch â'r Popty am fwy o wybodaeth. Derbynir taliad naill ai drwy BACS neu arian parod/siec ar y dyddiad derbyn.

Gweddill y Deyrnas Unedig
Os oes gennych ddiddordeb i adwerthu ein cynnyrch, cysylltwch â ni fel y medrwn rhoi'r wybodaeth perthnasol i chi neu eich cyfeirio at gyfanwerthwr addas yn eich ardal.

CYFANWERTHWYR SYDD Â DIDDORDEB I WERTHU'N CYNNYRCH:

Dylai Cyfanwerthwyr a Dosbarthwyr gyda diddordeb yn ein cynnyrch gysylltu â’r Popty am fanylion pellach. Anelwn at gwmpasu’r wlad gyda clytwaith o gyfanwerthwyr. Gan eich bod yn adnabod eich ardal orau, ac yn medru dosbarthu’n well y gwasanaeth y mae’r adwerthwr annibynol fodern yn ei ddisgwyl, rydym yn gwerthfawrogi perthynas da gyda chi

Gadewch i ni siarad

Cysylltwch a ni i drafod sut allwn weithio gyda'n gilydd

Ar y ffon ar 01559 363468, ebost Contact neu cwblhewch y ffurflen isod.

Carem glywed wrthoch

 

 

Ni'n gwerthu pleser

Dilynwch ni