Archebu

Disgrifiad cynnyrch Pris Nifer
Waffls
Waffl Taffi (8 / pecyn) £2.25
Waffl Siocled Llaeth (6 / pecyn) £3.25
Waffl Siocled Tywyll (6 / pecyn) £3.25
Bocs o fecynau byrbryd cymysg (7 Waffl Sengl Siocled Tywyll : 7 Waffl Sengl Siocled Llaeth : 10 Pecyn o 2 Waffl Taffi Menyn £16.50
Cracyrs
Cracyrs Sawrus £2.25
Cracyrs Gwledig £2.25
Cracyrs Caws £2.50
* Trawsgludo am ddim ar gyfer archebion dros £15
Is-gyfanswm £0.00
Cost cludiant £0.00
Cyfanswm £0.00

waffles

Gallwch brynu’n waffls o’r rhan fwyaf o ddelicatessens, manwerthwyr bwyd a sopau cadwyn.

Fodd bynnag, os nad ydych yn gallu dod o hyd i’r waffls neu mae’n well gennych eu harchebu ar-lein, gallwch hefyd archebu’n uniongyrchol o’r Popty drwy ebostio’r ffurflen archebu ganlynol atom nue’i hargraffu a’i hanfon i’r cyfeiriad canlynol:

Tregroes Waffles
Uned 2, Heol Pencader
Llandysul,
SA44 4AE

Gall taliad gael ei wneud drwy anfon siec neu drwy drosglwyddo’r taliad i gyfrif banc Tregroes Waffles. Bydd mwy o fanylion am sut i dalu’n cael eu darparu yn yr ebost cadarnhau pan fydd y ffurflen wedi cael ei hanfon.

*Mae’r ffurflen hon ar gyfer archebu ar dir mawr y Deyrnas Unedig yn unig. Os ydych am archebu waffls o dramor neu o Ynysoedd y Sianel neu Gogledd Iwerddon, cysylltiwch â Contact

Eich manylion

 

Bydd manylion am sut i dalu’n cael eu darparu yn yr ebost cadarnhau pan fydd y ffurflen wedi cael ei hanfon.

 

Ni'n gwerthu pleser

Dilynwch ni