Amgylchedd

"Mae Tregroes Waffles yn gwerthu pleser; nid bwyd yn unig. Rydym ni am i'n busnes fod yn dda i bobol ac i'r ddaear. Os ydym yn gallu cynhyrchu wafflau mewn ffordd sy'n cyfrannu'n well i'n cymuned ac i'r byd rydym yn bodoli ynddo, mae'n rhaid bod hyn yn beth bositif i chi, i ni ac i bawb."

Kees Huysmans, Managing Director

NEWID YN YR HINSAWDD

Mae newid hinsawdd yn cael ei achosi gan nwyon tŷ gwydr sy'n cael eu creu gan gweithgareddau dynol. Y nwy tŷ gwydr mwyaf cyffredin yw carbon deuocsid. Yn 2010 roedd busnesau yn gyfrifol am 15% o allyriannau nwyon tŷ gwydr y DU. Fel busnes bach, rydym am sicrhau bod ein cyfraniad at achosi newid hinsawdd mor fach a phosib.

ÔL TROED CARBON

Rydym wedi mesur ein ôl troed carbon ac wedi darganfod ein bod yn allyri 18g o CO2 ar gyfer pob waffl sydd yn cael ei gynhyrchu. Mae'r rhan fwyaf o'r nwy yma yn cael ei allyri gan ddefnyddio'r egni yn y popti, ond mae cludo'r wafflau hefyd yn gyfrifol am cyfraniad rhesymol o'r ôl troed carbon. Mae cyfran bach iawn o'r allyriannau yn dod o'r defnydd o ddŵr yn y ffatri â'r gwastraff sy'n cael ei cynhyrchu yn ystod y broses gweithgynhyrchu.

EIN HYMDRECHION

Rydym ni am lleihau effaith y busnes ar yr amgylchedd cymaint ag y bo modd ac yn gwneud hyn drwy:

  • Lleihau'r niferoedd o siwrneiau sydd angen i ddosbarthu ein cynhwysion, gan sicrhau eu bod yn cael eu dosbarthu mewn crynswth
  • Goleuo'r ffatri gyda golau naturiol drwy osod ffenestri
  • Sicrhau bod popeth sydd yn defnyddio egni wedi'i ddiffodd os nad yw'n cael'i ddefnyddio
  • Ceisio defnyddio defnydd pacio sydd wedi cael ei ailgylchio
  • Gwella defnydd egni prif ffwrn y ffatri

Rydym ni bob amser yn ymchwilio ffyrdd i ddefnyddio egni mewn modd mwy effeithiol yn y broses gynhyrchu. I sicrhau ein bod yn gwella ein perfformiad, mi fyddwn yn parhau i fesur ein ôl troed carbon. Gyda'n gilydd, gallwn wneud y byd yn gwell le i fyw.

OLEW PALMWYDD

Derbyniwn nifer o ymholiadau ynglyn âg olew palmwydden ac yn wir ystyriwn yn ddwys sut mae ein cynnyrch yn cael eu cynhyrchu. Nid ydym am i’r byd ddioddef er mwyn i ni gael mwynhau ein Waffls.

Mae ein Wafflws yn cynnwys Olew Palmwydden ond rydym yn defnyddio olew palmwydden cynaliadwy yn unig.

Difinier ‘GreenPalm’ fel olew palmwydden cynaliadwy ardystiedig (CSPO) a olew cnewyllyn palmwydd (CSPKO) fel olew palmwydden a gynhyrchiwyd yn planhigfeydd ac archwiliwyd ac ardystiwyd yn erbyn yr RSPO – y sefydliad swyddogol ar gyfer olew palmwydd cynaliadwy.

Rydym wrthi yn archwilio brasterau gwahanol allwn ddefnyddio yn lle olew palmwydd, ond hyd yn hyn rydym wedi methu cynhyrchu Waffls yn llwyddiannus gyda braster amgen. Am y tro fyddwn yn cadw defnyddio olew palmwydden cynaliadwy ac yn gwneud cymaint y gallwn i gyfrannu at fyd gwyrdd mewn modd arall.

Ni'n gwerthu pleser

Dilynwch ni