Sut i archebu

darkChoc_box

Gallwch brynu’n waffls o’r rhan fwyaf o ddelicatessens, manwerthwyr bwyd a sopau cadwyn.

Fodd bynnag, os nad ydych yn gallu dod o hyd i’r waffls neu mae’n well gennych eu harchebu ar-lein,  gallwch hefyd archebu’n uniongyrchol o’r Popty drwy ebostio’r ffurflen archebu ganlynol atom nue’i hargraffu a’i hanfon i’r cyfeiriad canlynol:

Tregroes Waffles
Uned 2, Heol Pencader
Llandysul,
SA44 4AE
 

Gall taliad gael ei wneud drwy anfon siec  neu drwy drosglwyddo’r taliad i gyfrif banc Tregroes Waffles. Bydd mwy o fanylion am sut i dalu’n cael eu darparu yn yr ebost cadarnhau pan fydd y ffurflen wedi cael ei hanfon.

*Mae’r ffurflen hon ar gyfer archebu ar dir mawr y Deyrnas Unedig yn unig. Os ydych am archebu waffls o dramor neu o Ynysoedd y Sianel neu Gogledd Iwerddon, cysylltiwch ag admin@tregroeswaffles.co.uk.