Ein Hanes Ni

threeWaffles

Teifi Valley Mae Tregroes Waffles yn gwmni deuluol, bach, wedi’i leoli yng nghanol bryniau prydferth Dyffryn Teifi, De-Gorllewin Cymru. Rydym wedi bod yn cynhyrchu Waffls yn yr ardal dros 25 o flynyddoedd gan ddefnyddio ond y cynhyrchion gorau posib, ac maent wedi datblygu’n gyflym i fod yn rhan pwysig o’r gymuned lleol. The First Night

Noson Tân Gwyllt

Fe ddechreuodd popeth nôl ym 1983. Ar ôl iddo bobi cyflenwad ffres o waffls yn ei gartref ym mhentref bach Tregroes, herfeiddiodd Kees yr oerfel ar Noson Tân Gwyllt gyda haearn woffl a stondin marchnad o dan ei gesail er mwyn ceisio argyhoeddu pobol Rheilffordd Henllan o’i rysait newydd.  Roedd hi’n noson annisgwyliedig o lwyddiannus, a dyna lle y tarddiwyd hanes Tregroes Waffles.

25 mlynedd yn ddiweddarach…

Mae’r dyddiau hir (ac anodd) o werthu wafflau mewn marchnadoedd, ffeiriau, shoeau a Nosweithiau Fictorianaidd dros Gymru gyfan wedi pasio heibio ac erbyn hyn rydym yn cynhyrchu hyd at 4,000 waffl yr awr ac yn cyflenwi’r rhan fwyaf o archfarchnadoedd blaenllaw Cymru, rhai hyd yn oed yn rhyngwladol. Oherwydd y cynnydd mewn gofyn, symudodd y Popty o bentref Tregroes i’w gartref newydd yn Llandysul ym 1994. Rydym yn ceisio cefnogi’r gymuned sut bynnag y gallwn, ac mae ein gweithlu wedi ei gyflogi o bentref Llandysul a’r ardal. Yn ogystal â’r archfarchnadoedd, rydym yn cyflenwi nifer o ddelicatessen annibynnol, siopau coffi, caffis, a siopau cornel o fewn gororau Cymru ac ymhellach. Awn o hyd i rhai o’r sioeau a marchnadoedd mwyaf poblogaidd, lle rydym yn aml yn cwrdd â llawer o wynebau cyfarwydd – ein cwsmeriaid mwyaf ffyddlon. Ymfalchiwn yn ein cynnyrch, ac rydym wastad yn gweithio’n galed i sicrhau bod ein Waffls o’r safon uchaf posib.